info@csavaresszerszam.hu 20 / 426-46-49 | 20 / 234-44-85
0
Összesen
0,00 Ft

Általános Szerződési Feltételek

1.  Amely létrejön a Dobó Trade Kft 6727 Szeged, Szellő utca 28. Adószám: 13801430-2-06 (továbbiakban mint szolgáltató) és a  csavaresszerszam.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél között (továbbiakban mint ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, amely minden jogügyletre vonatkozik amely a jelen webáruház oldalán keresztül történik.

1.1. Szolgáltató a honlapon szereplő termékeket minden egyes terméknél feltüntetett bruttó árakon kínálja Ügyfeleinek megvételre. Regisztráció nélküli vásárlás választása esetén a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezése után a fejlécen található kosár ikonra kattintva a pénztár gomb kiválasztása után kell megadni a számlázási és szállítási adatokat. Amennyiben a későbbiekben is szeretne tőlünk vásárolni akkor javasoljuk a rövid regisztrációt, mert ebben az esetben minden további vásárlás alkalmával a regisztrációban megadott kóddal és jelszóval csak be kell lépni és a már előzőleg rögzített számlázási és szállítási adatok mellett az előzetesen leadott rendelések minden adatai is megtekinthetők. A terrmékeknél szereplő „részletek” gombra kattintva a termékről részletes leírás illetve használati útmutató, biztonsági adatlapok szerepelnek amely megkönnyítheti a legmegfelelőbb termék kiválasztását. Kérjük, hogy az említett adatlapokat, termékleírásokat figyelmesen olvassák el! A termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.2. Feltüntetett áraink a csomagolási egységek megrendelése esetén érvényesek! Rendeléseket a weboldalon keresztül lehet érvényesen leadni, más csatornán keresztül leadott rendeléseket lehet, hogy késve tudjuk feldolgozni,  illetve eltérhetnek a kondíciók, ezekért nem tudunk felelősséget vállalni. A Megrendelést visszaigazolás után futárszolgálat útján juttatjuk az előzőleg megadott szállítási címre. A webáruházban feltüntetett árak bruttó 27%-os (ÁFA) általános forgalmi adóval növelt árak.

Szállítás GLS futárszolgálattal:

Csomagdíj rendelésenként, csomagszámtól függetlenül, a web áruházban leadott megrendelés esetén 1990,-Ft.

A  vásárláshoz kapcsolódó szolgáltatások és azok díjai (utánvétes vagy bankkártyás, előre utalás díjbekérő alapján, telefonos értesítés) a vásárlási folyamat során fel vannak tüntetve, tetszés szerint kiválaszthatók, a vásárló álltal kiválasztott díjak számlázásra kerülnek! Részletezve megtalálhatók a "Szállítási információkban"! Ezen szolgáltatások tetszés szerinti kiválasztása illetve kitörlése a rendelés elküldéséig szabadon módosítható!

1.3. Jelen feltételektől eltekinteni nem áll módunkban. Megrendelés véglegesítése, Általános Szerződési feltételek elfogadásával, fizetési kötelezettség keletkezik.

1.4. Kiskereskedelmi egységet nem üzemeltetünk ezért személyes átvételre nincs lehetőség!

1.5. Adatbeviteli hibák javítására illetve mennyiségi módosításokra a rendelés folyamatában minden egyes lépésnél lehetőség van. A megrendelés véglegesítése, elfogadása után a rendszer automatikus generált elektronikus értesítést küld, amely nem egyenértékű a visszaigazolással a megrendelt termékekről a regisztráció folyamán megadott elektronikus postafiókjába. Az esetlegesen felmerülő áruhiányokért felelősséget nem tudunk vállalni.  Vásárló a megrendelés elküldésével iktatott, írásos szerződést köt Szolgáltatóval a vásárlásról, mellyel egyidejűleg jelen szerződési feltételeket is elfogadja. Megrendeléssel egyidejűleg fizetési kötelezettség keletkezik.

1.6. A megrendeléssel elküldött szerződésben foglaltaktól eltérni az abban szereplő adatokat módosítani csak írásos, elektronikus formátumú levél elküldésével lehet.

1.7. A Szolgáltatónak joga van a megrendelés elutasítására, melyről a Vásárlót minden esetben írásban tájékoztatja. Visszautasítás hiányában a megrendelést elfogadottnak kell tekinteni.

 

2.  A megrendelés módosítása, vásárlástól való elállás:

2.1. A megrendelés utólagos módosítására kizárólagosan magyar nyelven, írásos formában (e-mailen vagy telefaxon) kerülhet sor.

2.2. Ügyfél megrendelését módosíthatja vagy töröltetheti is a megrendelését amennyiben az még nem került visszaigazolásra és feladásra!

2.3. Az elállás joga az Ügyfél és szolgáltatást végző vállalkozás között szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.II/26 Kormány rendelet rendelkezik internetes megrendelés esetén. E szabályozás értelmében a Fogyasztónak minősülő Ügyfél a megrendelt termékek kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Fogyasztónak minősül az az Ügyfél, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, magánszemély.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozásokat, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása körében jár el vagy a vásárló viszonteladó vagy nagykereskedői felhasználó. Ügyfélnek az elállási szándékot írásban, elektronikus formában a csomag kézhezvételétől számított 14 nap lejárata előtt a Kapcsolat menüpontban elküldött elektronikus üzenetben közölnie kell a Szolgáltatóval!

2.4. Az elállási joggal élő Ügyfél a termék átvételétől számított 14 napon belül kötelessége saját költségén visszajuttatni a megrendelt terméket hiánytalanul, eredeti bontatlan csomagolásban (ha a termék ilyen bliszteres..stb. csomagolásban került szállításra). Ügyfél nem kötelezheti a Szolgáltatót a szállítási díj megfizetésére! Minőségi reklamációt kivéve a szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli!

2.5. Vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére!

2.6. Szolgáltatónak 30 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse az Ügyfél részére a megrendelt termékek teljes vételárát, amennyiben az élni kíván az elállási jogával és saját költségén hiánytalanul és sérülésmentesen 14 napon belül visszajuttatta a megrendelt terméket.

2.7. Utánvétes csomagokat technikai okok miatt nem áll módunkban átvenni. Minden esetben banki átutalással, vásárló által írásban megadott bankszámlaszámra térítjük vissza a vételárat.

2.8. Elállási jogot nem tudjuk figyelembe venni amennyiben a megvásárolt termék nem raktári termék, az speciálisan a Ügyfél kérésére lett beszerezve, legyártatva illetve azt az Ügyfél saját hibájából tévesen rendelte meg!

 

3.  Jótállás, Szavatosság, Termékcsere

3.1. Jótállás. A jogszabály tartós fogyasztási cikkekre kötelező jótállást ír elő. Jótállás időtartama 1év. Jótállási idő a tényleges teljesítéssel kezdődik. A hibátlan teljesítésért a Szolgáltató felel. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató mentesül a felelősség alól ha bizonyítja a hiba oka a teljesítés után keletkezett.( Ptk.6:71.§).Például az Ügyfél által nem rendeltetés szerinti használat miatt keletkezett.( Gondatlan kezeléstől, túlzott igénybevételtől illetve a meghatározottól eltérő behatásokból.)

Szolgáltató valamennyi kiszállított termékre 8 napos cseregaranciát biztosít, amennyiben megállapítható, hogy a termék gyártási hibás vagy a szállítás során sérült meg. Szállítási sérülés esetén kizárólag a Vásárló és a Futárszolgálat alkalmazottja által is aláírt jegyzőkönyv alapján van lehetőség a cserére. Csomag átvételkor az Ügyfél kötelessége megvizsgálni a csomagolást és csak sérülés mentes csomagot vegyen át, illetve a Futártól kérje jegyzőkönyv kiállítását és photo is készüljön a későbbi kártérítés érdelében.

3.2. Amennyiben az egy időben leszállított áruk között gyártási hibás is van, a Vásárló erre való hivatkozással nem utasíthatja vissza a kifogástalan termékek átvételét, és tudomásul veszi, hogy osztható szolgáltatásokról van szó, így árleszállítás vagy csereigény csak a kifogásolt árupéldányokra (termékekre) vonatkoztatható.

3.3. Megállapított hiányosságok esetén a Szolgáltató választása szerint jogosult a hibás termékeket hibátlanra kicserélni, vagy kijavítani, vagy a Vásárlóval árleszállításban vagy más termékre való cserében megállapodni, illetve a szerződéstől elállni.

3.4. Kötelező garancia vállalása illetve jótállási jegy biztosítása a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete szerint csak a 10.000,- Ft érték feletti háztartási készülékek, kerti szerszámok, motoros kéziszerszámok stb. esetén szükséges.

Szavatosság főszabályként az új Ptk szerint: A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéseknél a Fogyasztó kellékszavatosság ideje a teljesítés időpontjától 2 év. A vásárló köteles bizonyítani az igazát, vagyis a hiba a vásárlás pillanatában már létezett és a hiba nem a Vevői rendeltetés ellenes használata okozta. A vásárlástól számított első 6 hónapjában jelentkező kellékhiány miatti felelősség az eladó akkor mentesül ha bizonyítja, hogy a termék az eladáskor hibátlan volt. Tehát a hiba oka a termék nem rendeltetés szerinti használata miatt keletkezett. 6 hónap után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a vásárlás pillanatéban megvolt. A bevizsgálás költségeit a fogyasztónak kell állnia de ha a panasza bebizonyul ezen költségeket a forgalmazó megtéríti. A jogosult választása szerint kijavítást, kicserélést kérhet, kérheti az arányos leszállítást vagy a szerződéstől elállhat.    

3.5. Termékcsere csak abban az esetben kérhető ha a meghibásodást bizonyítottan gyártási illetve anyaghiba okozta. Amennyiben a meghibásodást szakszerűtlen használat illetve a karbantartás elmulasztása okozta abban az esetben ezen termékre nem vonatkozik a jótállási törvény. A meghibásodás okát eldöntheti a kereskedő is. A 19/2014. (IV. 29) NGM rendelet 4.§ (5) bekezdés értelmében 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy álláspontját közölje.  „Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – a csereigény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.”

3.6. Esetlegesen felmerülő szavatossági, garanciális illetve jótállási igény esetén minden esetben be kell mutatni az eredeti vásárlást igazoló bizonylatot! A szolgáltató a nála bejelentett szavatosság vagy jótállási igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a fogyasztó részére át kell adni. A szolgáltató törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék 15 napon belüli javítása vagy cseréje megtörténjen.

3.7. A jótállás biztosítása minden esetben a fogyasztóval közvetlen kapcsolatban lévő eladót terheli.

3.8. Szolgáltatónak szállítási késedelemből adódó kártérítési kötelezettsége csak akkor van, ha a késedelem szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra vezethető vissza!

 

4.  Egyéb feltételek:

4.1. Szolgáltató feltételezi Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Sem a tárhely szolgáltatót, sem a Szolgáltatót nem terhel felelősség, ha bármilyen működési hiba van az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

4.2. Szolgáltató szabadon beperelhet bármely személyt, valamint kártérítési igénnyel léphet fel azzal szemben aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

4.3. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a vásárlási feltételekben rögzített szabályokat Szolgáltató érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját.

4.4.  A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldalon megjelenő tartalmakra, részletekre valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azon részletek letöltése elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül.

4.5. Jelen Szabályzatot a Szolgáltató jogosult módosítani. A weboldalon megjelenő árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja. 

 

5.  Záró rendelkezések:

5.1. A felek a szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket elsősorban közös egyeztetéssel rendezik. Felek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveihez fordulhatnak: Csongrád Megyei Kormányhivatal 6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5. 

Ügyfélszolgálat: Kormányablak 6721 Szeged, Rákóczi tér 1.

Békéltető Testület: Csongrád Megyei Békéltető Testület 6721 Szeged, Párizsi krt.8-12.

5.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv szabályai az irányadóak.

 

Szeged, 2022. február 20.